Kindercentrum 'Leutje Laiverds' -  Flexibele opvang voor een betaalbare prijs.
                           kinderopvang Groningen beijum
 Welkomstactie - persoonlijk geschenk
Actievoorwaarden persoonlijk geschenk
Leutje Laiverds stelt deze Actievoorwaarden op voor de actie ‘persoonlijk geschenk’ in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 juli 2019.
De actie is van toepassing op de locaties Leutje Laiverds (Beijumerweg) en Leutje BSO (Ypemaheerd).
Door deel te nemen aan de actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden zoals hieronder beschreven.
Deze welkomstgeschenk is niet inwisselbaar voor geld en niet te retourneren.
 
De nieuwe klant is geen ouder van reeds geplaatst of aangemeld kindje bij KC Leutje Laiverds.
De Actie geldt alleen voor nieuwe overeenkomsten voor kinderopvang met plaatsingsdatum tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019, niet voor veranderingen in bestaande overeenkomsten.
De nieuwe klant dient een plaatsingsovereenkomst van minimaal 3 maanden aan te gaan.
De nieuwe klant is de ouder van één of meerdere kinderen. De actie geldt per kind dat nieuwe opvang gaat genieten op één van onze locaties.
Inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomt afgehandeld en vol = vol!
 

U ontvangt een persoonlijk geschenk, zodra wij de door u ondertekende plaatsingsovereenkomst retour hebben ontvangen. Op de eerste opvangdag van het kind worden een aantal gerichte vragen gesteld over het kind zodat wij een heel persoonlijk pakket voor uw kind kunnen samenstellen

 
Onvolledige of onjuist ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.
KC Leutje Laiverds heeft ten alle tijde het recht inschrijvingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.
Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden
uitgesloten.

 
U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Voor verkeerde bezorging door spelfouten in naam en/of adresgegevens is KC Leutje Laiverds niet aansprakelijk.

KC Leutje Laiverds is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.kinderopvang Groningen beijum