top of page
bgImage

Home  /  gezonde kinderopvang

gezonde-kinderopvang-logo.webp

Kindercentrum 'Leutje Laiverds' Gezonde Kinderopvang

Coach gezonde kinderopvang Beijum Groningen

Kindercentrum 'Leutje Laiverds', Beijum Groningen,  heeft naast de creatieve kant ook extra oog voor de gezondheid van het kind. Omdat de basis van de gezondheid voor de rest van je leven in de eerste levensjaren wordt ontwikkeld, is het van belang om je kind al vroeg op een gezonde wijze op te voeden. Als organisatie proberen wij hier natuurlijk op aan te sluiten. Er is veel verschillende informatie op dit gebied dat het soms als ouder lastig is om door de bomen het bos te zien.

 

Om ouders hierin te helpen beschikt Leutje Laiverds over een coach gezonde kinderopvang.

Remon is verantwoordelijk voor de gezonde leefstijl binnen Leutje Laiverds.

 Hier kan je bijvoorbeeld denken aan:

* De voeding die wordt aangeboden aan de kinderen

* Het beschikbare beweegmateriaal

 

Daarnaast heeft Leutje Laiverds een pedagogisch medewerker sport en bewegen in dienst.

Zij zorgt ervoor dat de kinderen dagelijks sport & spelactiviteiten kunnen doen gericht op motorische ontwikkeling.

kinderopvang beijum Groningen

Waarom aandacht voor groen?

Groen doet goed. Dat blijkt uit tal van onderzoeken en observaties. Een kinderopvang die aandacht besteedt aan natuurbeleving bevordert het welzijn en de gezondheid van kinderen. Daarnaast draagt het bij aan betrokken burgers die geven om natuur en die dat in hun verdere leven met zich meedragen. Aandacht voor groen in de dagopvang draagt bij aan tal van ontwikkelingsgebieden zoals:
meer beweging, stimulering fantasie, Spelontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling.
Pedagogisch medewerkers met veel praktijkervaring merken dat kinderen minder ruzie maken in een groene omgeving en dat ze gevarieerder en geconcentreerder spelen. Met natuurbeleving onderscheidt een organisatie of locatie zich bovendien van andere aanbieders.

https://www.gezondekinderopvang.nl/themas-0-4-jaar/groen

kinderopvang beijum Groningen

Waarom aandacht voor voeding?

Gezonde gewoonten aanleren is gemakkelijker dan later iets ongezonds afleren. Dat geldt ook voor gezonde voedingsgewoonten. Omdat er in de dagopvang gedurende de dag allerlei eet- en drinkmomenten zijn, spelen pedagogisch medewerkers een grote rol in de eetopvoeding. De kinderopvang biedt verantwoorde en gezonde voeding én is hierin het voorbeeld voor ouders.

 

Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn volop in de groei en hebben dus eten en drinken nodig met voldoende energie en voedingsstoffen. Ook op de bso zorgen pedagogisch medewerkers voor het aanbieden van verantwoorde en gezonde voeding. Zo draagt de bso een steentje bij aan een gezonde eetopvoeding van kinderen. 

https://www.gezondekinderopvang.nl/themas-0-4-jaar/voeding

kinderopvang beijum Groningen

Waarom aandacht voor bewegen en sport

Voldoende en spelenderwijs bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Op jonge leeftijd gezond beweeggedrag aanleren is makkelijker dan op latere leeftijd ongezonde gewoontes afleren.


Bewegen is goed voor de gezondheid, de motorische ontwikkeling én voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische vaardigheden, samenwerken, grenzen verleggen, omgaan met regels, omgaan met winst en verlies, respect en sportief gedrag. Dit stimuleert de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Het maakt de kinderopvang leuker, kinderen ontdekken het plezier van sporten en spelen.

https://www.gezondekinderopvang.nl/themas-0-4-jaar/bewegen

bottom of page